Handelsbetingelser

 

DANSEFESTIVALEN.DK  (DAF)

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra DAF og i forbindelse med VIKINGARNA koncert den 6.-7. august 2021. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem dig som køber og DAF.

Dokumentation og vejledning . Hvis der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra DAF. Ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra DAF, er denne af vejledende art.

Risikoen for varerne. Risikoen for varer købt på DAF overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation. Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra DAF, skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget fejlen. Det en din pligt at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl, skal du hurtigt rette henvendelse til DAF. I forbindelse med forbrugerklager vedr. vare- og serviceindkøb henvises i øvrigt til ODRs digitale platform.

Pris og betaling. Det er muligt at anvende betalingsformerne Dankort, VISA, Mastercard og Maestro. OBS: Det er ikke muligt at betale via bankoverførsel – kun via de ovenfor nævnte kort. Alle billetpriser hos DAF er ekslusive ekspeditionsgebyr. Der pålægges således billetgebyr på samtlige adgangsgivende billetter, hvilket fremgår tydeligt både ved bestilling og betaling af billetter. Alle priser på DAF billetside er inkl. moms. Vær opmærksom på, at du ved betaling hos QuickPay benytter Jubiibillets indløsningsaftale, hvorfor dit betalingskort registreres hos Jubiibillet og ikke DAF.

Fortrydelsesret og refundering. I henhold til forbrugeraftalelovens § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2A er køb af billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten, og købte billetter kan derfor hverken afbestilles eller byttes til andre billetter.

Aflysning/udsættelse. Hvis DAF af ukendte, men dokumenterbare årsager, f.eks. af sikkerheds- sundheds- eller vejrmæssige årsager, i forhold til sikkerhed for publikum, personale, optrædende artister, eller ved f.eks. beordring fra myndigheder, bliver nødt til at standse arrangementet, refunderes billetkøbet ikke. En evt. delvis kompensation vil blive meddelt billetkøber direkte. I tilfælde af aflysning og/eller udsættelse inden datoen for afholdelse af DAF er det op til arrangøren at yde eventuel refundering, og i sådanne tilfælde vil billetter dog som udgangspunkt altid blive refunderet til billetkøber, eller tilbudt ombyttet til nye billetter til ny dato for arrangementet. Tilbuddet om refundering vil i sådanne tilfælde blive tilbudt direkte til billetkøber, til den i billetkøbet oplyste mailadresse og et ønske om refundering skal meddeles DAF indenfor den af DAF meddelte tidsfrist, normalt inden 14 dage efter meddelelsen om udsættelse af arrangementet. Har du betalt med internationalt udstedte kort fra Visa eller internationalt udstedte kort fra Mastercard, er DAF ved aflysning, forpligtet til at refundere billetkøbesummen til billetkøber. Gebyrer, tillæg samt eventuelle forsendelsesomkostninger refunderes ikke. I tilfælde af aflysning kan du via nedenstående mail og telefonnummer kontakte DAF for mere information.

Vejrmæssig - udsættelse / aflysning af DAF / udskiftning af deltagere. Hvis arrangementet aflyses efter at være gået igang, dvs. har et antal eller alle de engagerede artister, optrådt i kortere eller i fuld program tid, på en af arrangementets scener, ombyttes/refunderes billetterne ikke. I sjældne tilfælde kan det ske, at artister af forskellige årsager, kan blive udskiftet med andre eller udeblive, sker dette udløser det ikke refundering af billetter.

Fotografering og video optagelse. Det er total forbudt at fotografere og/eller optage video eller lyd under koncerterne i arrangementet. Overholdes dette ikke vil man blive bortvist. Alene fotografer/journalister mm., akkrediteret med skriftlig tilladelse fra DAF, må dokumentere, (optage video, fotos mv.) af/fra DAF / Dansefestivalen.dk. Akkreditering af presse, fotografer, TV-medier mm., opnås ved henvendelse til nedenstående, att.: Jan Michael Madsen.

DANSEFESTIVALEN.DK

JM Produktion, Milrimvej 93, 9981 Jerup, jmm@istoelt.dk 

Ønsker du kontakt til Dansefestivalen - send mail til: info@dansefestivalen.dk